North Central Region

1.  Food Joint Stock Company Thanh Hóa

Add: Số 40 phố Lê Hoàn, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Tel : 037 385 1084;  Fax: 037 385 7582

Email: Vinafoodth@vnn.vn

 

2.  Food Joint Stock Company Thanh Nghệ Tĩnh

Add: Số 58 phố Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Tel : 038 384 3971;  Fax: 038 384 5352

 

3.  Food Joint Stock Company Hà Tĩnh

Add: Số 18 phố Đặng Dung, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh

Tel : 039 369 6656;  Fax: 039 388 1300

Email: congtycpluongthuchatinh@gmail.com

 

4.  Food Joint Stock Company Bình Trị Thiên

Add: Số 23 phố Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Tel : 052 382 3869;  Fax: 052 382 3976

Email: binhtrithienfood@yahoo.com.vn

 

5.  Visaco Joint Stock Company

Add: Số 4, đường Lê Thánh Tông, pPhường Cống Vệ, thành phố Thanh Hóa

Tel : 037 395 1653;  Fax: 037 395 1013

 

6. Joint Stock Company Muối và Thương mại Nghệ An

Add: Số 72 Lê Lợ, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Tel : 038 384 2425;  Fax: 038 384 2160

Email: muoina@gmail.com

 

7.  Joint Stock Company Muối và Thương mại Hà Tĩnh

Add: Số 73 phố Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tel : 039 385 8653;  Fax: 039 385 8142

Email: Visalcoht@yahoo.com

 

8.  Chi nhánh muối Vĩnh Ngọc

Add: Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Tel : 038 3657 742/979;  Fax: 038 365 7838

Email: hovantrinh01@gmail.com

 

9. Joint Stock Company Muối và Thương mại Miền Trung

Add: Số 202 phố Lê Trọng Tấn, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Tel : 0511 368 3392;  Fax: 0511 366 0812

Other news

Market price

 

Visitors: 4843068
Set homepageGo to top